Sports Schedule

Monday  30.05.

Zárva/Closed

Tuesday  31.05

.

Wednesday  01.06.

18:00  Poland v Wales

20:45  Scotland v Ukraine

20:45  Italy v Argentina

Thursday  02.06

18:00  Bulgaria v North Macedonia

18:00  Cyprus v Kosovo

20:45  Spain v Portugal

20:45  Serbia v Norway

20:45  Czechia v Switzerland

Friday  03.06.

20:45  Belgium v Netherlands

20:45  Croatia v Austria

20:45  France v Denmark

Saturday  04.06.

18:00  Hungary v England

20:45  Italy v Germany

Sunday  05.06.

20:45  Portugal v Switzerland

20:45  Czechia v Spain

20:45  Sweden v Norway

Monday  30.05. Zárva/Closed Tuesday  31.05 . Wednesday  01.06. 18:00  Poland v Wales 20:45  Scotland v Ukraine 20:45  Italy v Argentina Thursday  02.06 18:00  Bulgaria v…